kumpleto ang pag-concentrate ng gintong halaman sa uae