kumpleto ang ginamit na mga halaman sa buhangin para ibenta