paghihiwalay ng mga bato mula sa riles ng karbon ng karbon